Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 25/09/2020
Thứ Ba, 29/04/2014, 03:56 | Hee ChanHee

Chế tạo ‘siêu súng’ bằng công nghệ in 3D

Khẩu súng bằng công nghệ 3D

Chế tạo ‘siêu súng’ bằng công nghệ in 3D

Ý kiến của bạn