Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Hai, 04/11/2013, 12:46 | Hee ChanHee

Buồn thay câu nói: Đã xấu còn kiêu bao giờ mới có người yêu!

Buồn thay câu nói: Đã xấu còn kiêu bao giờ mới có người yêu!

Ý kiến của bạn