Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Thứ Tư, 11/09/2013, 09:22 | TracyNguyen

Ra mắt sách 100 câu hỏi – đáp về biển đảo

Cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” sẽ là cẩm nang cần thiết, nguồn tài liệu tham khảo hữu ích; là thành quả lao động nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết của tập thể những chuyên gia có thâm niên trong các lĩnh vực pháp luật, lịch sử, địa lý, chính trị, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các bộ ngành có liên quan đến biển đảo Việt Nam… dưới sự chỉ đạo biên soạn của Ban tuyên giáo T.Ư.

 Sách "100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ VN"

Sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ VN”

Nhận thức được sứ mệnh và tính tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và phát triển đất nước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.”

Cuốn sách gồm 3 phần là hỏi-đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; hỏi-đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam tại Biển Đông; hỏi-đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Hình minh họa

Hình minh họa

Cuốn sách còn có phần Phụ lục tìm hiểu một số hoạt động của thanh niên hướng về biển, đảo quê hương, cùng một số hình ảnh minh họa sinh động về phong cảnh và cuộc sống của các chiến sỹ trên đảo.

Cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” sẽ là cẩm nang cần thiết, nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, giúp thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bìa sách mới xuất bản

Bìa sách mới xuất bản

Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân; hăng hái đi đầu trong học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biển ngang tầm với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Biển đảo quê hương

Biển đảo quê hương

Với những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc, lớp trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tích cực góp phần thúc đẩy những hành động thiết thực trong cộng đồng vì biển, đảo quê hương.

Trường sa nhìn từ trên cao

Trường Sa nhìn từ trên cao

Cuốn sách sẽ là cẩm nang cần thiết, nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam; từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh Vien Space  – Tổng hợp bởi Trần Lê

Ý kiến của bạn