Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Thứ Hai, 08/07/2013, 03:12 | Nam Nguyễn

Gọi Cha – quá hay và thật ý nghĩa

“Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt,
Ba yêu con bằng giọt mặn mồ hôi.”

Happy father’s day 2013! Hôm nay, bạn đã cảm ơn ba chưa?

Ý kiến của bạn