Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Năm, 19/09/2013, 02:03 | Sin DK

Nghệ thuật ẩm thực độc đáo

Sáng tạo nghệ thuật của con người là vô hạn và không có biên giới.  Tài năng của con người thể hiện trước tiên ở tính sáng tạo, biến những điều bình thường thành mới lạ, biến điều tưởng chừng không thể thành có thể, cũng như khai thông những bế tắc. Chính sự sáng tạo đã làm nên lịch sử khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật và thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại. Tất cả những đồ vật mà ta thấy hay sử dụng hàng ngày đều là kết tinh của sự sáng tạo trong quá khứ.

Và việc biến những món ăn đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật sau đây chính là sự sáng tạo vượt qua biên giới của hội họa và ẩm thực.

Từ những hình ảnh thiên nhiên gần gũi..

nghe-thuat-am-thuc-3

 

nghe-thuat-am-thuc-4

 

nghe-thuat-am-thuc-7

 

nghe-thuat-am-thuc-11

 

nghe-thuat-am-thuc-26

 

nghe-thuat-am-thuc-22

 

nghe-thuat-am-thuc-18

 

nghe-thuat-am-thuc-14

 

..tới chân dung cuộc sống con người..

nghe-thuat-am-thuc-23

 

nghe-thuat-am-thuc-16

 

nghe-thuat-am-thuc-15

 

nghe-thuat-am-thuc-6

 

nghe-thuat-am-thuc-1

 

những con thú ngộ nghĩnh..

Nghệ thuật ẩm thực độc đáo

 

nghe-thuat-am-thuc-25

 

nghe-thuat-am-thuc-13

 

nghe-thuat-am-thuc-17

 

nghe-thuat-am-thuc-10

 

Việc biến những món ăn đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật đã vượt qua biên giới của hội họa và ẩm thực.

 

nghe-thuat-am-thuc-8

 

 

..những câu chuyện thú vị..

 

nghe-thuat-am-thuc-21

nghe-thuat-am-thuc-24

 

nghe-thuat-am-thuc-20

nghe-thuat-am-thuc-19

nghe-thuat-am-thuc-12

 

 

 

..và những sáng tạo độc đáo bất chợt.

nghe-thuat-am-thuc-5

nghe-thuat-am-thuc-9

 

nghe-thuat-am-thuc-2

 

Khoa Lê – Sinh Viên Space – Sưu tầm từ Internet

Ý kiến của bạn