Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Chủ Nhật, 03/11/2013, 03:46 | TracyNguyen

chitieu

Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy hạnh phúc, không có gì là hành hạ bản thân chút nào. Nói như vậy, không phải tháng nào tôi cũng chi tiêu như thế. Có tháng cần mua sắm và chi tiêu những cái cần thiết thì tôi sẵn sàng bỏ ra 30-40 triệu đồng/tháng là bình thường.

Ý kiến của bạn