Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Tư, 23/04/2014, 07:00 | TracyNguyen

Những doanh nhân nổi tiếng đã thành công ở độ tuổi 20. Từ trái qua: Mark Zuckerberg (Facebook), Steve Jobs (Apple), Sergey Brin (Google); Larry Page (Google)

Những doanh nhân nổi tiếng đã thành công ở độ tuổi 20. Từ trái qua: Mark Zuckerberg (Facebook), Steve Jobs (Apple), Sergey Brin (Google); Larry Page (Google)

Những doanh nhân nổi tiếng đã thành công ở độ tuổi 20. Từ trái qua: Mark Zuckerberg (Facebook), Steve Jobs (Apple), Sergey Brin (Google); Larry Page (Google)

Ý kiến của bạn