Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Chủ Nhật, 03/11/2013, 03:29 | TracyNguyen

khoi-nghiep(1)

Tôi không quá ngưỡng mộ những người giàu từ thừa kế, hoặc những người giàu lên nhờ đất đai nhà cửa. Những người như thế họ rất khó chia sẻ với chúng ta vì đơn giản họ chưa bao giờ là chúng ta để hiểu.

Ý kiến của bạn