Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017
Thứ Bảy, 05/10/2013, 01:29 | TracyNguyen

Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại sống ở Việt Nam. Ông được công nhận là một trong các nhà quân sự tài giỏi nhất và một nhà chiến lược về chiến tranh nhân dân”. Đạo diễn người Pháp Daniel Roussel – nguyên là phóng viên thường trú báo tại Việt Nam những năm 1980 đã viết như vậy.

Tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh, đánh giá: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911) là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người cầm quân kì tài

Người cầm quân kì tài

Hết lòng vì nước vì dân

Hết lòng vì nước vì dân

Đại tướng thăm lại chiến trường xưa

Đại tướng thăm lại chiến trường xưa

Võ Nguyên Giáp và các hoạt động đối ngoại

Võ Nguyên Giáp và các hoạt động đối ngoại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nụ cười thân thiện của Đại tướng

Nụ cười thân thiện của Đại tướng

Đại tướng trong một chuyến thăm địa phương

Đại tướng trong một chuyến thăm địa phương

Đại tướng tiếp giới báo chí, truyền thông

Đại tướng tiếp giới báo chí, truyền thông

Đại tướng giữa tình yêu của nhân dân

Đại tướng giữa tình yêu của nhân dân

Sinh Vien Space – Tổng hợp bởi Trần Lê

Ý kiến của bạn