Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã trường: QHL

Logo Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

Logo Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu sơ lược:
Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi – School of Law) được thành lập theo Quyết định số 85/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng của một đơn vị tài chính cấp II.

Khoa Luật đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1976.

=========================================

Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: (04) 3754 7787  –   Fax: (04) 3754 7081
Email: lawsch@vnu.edu.vn
Website  : http://law.vnu.edu.vn