Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Mã trường: YT08

 

……….

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM
ĐT: (08). 38567645
Website: www.yds.edu.vn