Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Văn Lang

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Văn Lang
Mã trường: GD65

 

………

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 38364954, 38369640, 38369838.
Website: www.vanlanguni.edu.vn