Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long
Mã trường: 0214
Giới thiệu sơ lược

Logo Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long

Trường Trung cấp Kỹ Thuật và Công nghệ Cửu Long đào tạo đa ngành, gồm các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, y dược,… đào tạo hệ trung cấp chính quy 2 năm và hệ đào tạo kỹ thuật viên ngắn hạn.
Hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long được thực hiện tuân theo Quy chế đào tạo Trung học Chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long thực hiện qui trình đào tạo theo các qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Cụ t hể:
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long đào tạo học sinh theo năm học.
Mỗi năm học có hai học kì: khi hết học kì, nhà trường tổ chức kiểm tra, thi hết học kì, tiến hành xếp loại học sinh theo kết quả học tập và rèn luyện.
Kết thúc năm học, nhà trường có tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng.

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 436 Hàm Tử, P.6, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Tel:  (08) 54051424 – (08) 39244361
Website: cuulongcollege.edu.vn
Email: daotaocuulong@yahoo.com