Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Mã trường: TL02
Giới thiệu sơ lược

Logo Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trường TCCN Tôn Đức Thắng trực thuộc Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 14.05.2012 theo quyết định số 647/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở nâng cấp phòng TCCN &DN của Đại học Tôn Đức Thắng.
Trong khoảng 10 năm xây dựng và phát triển, Trường TCCN Tôn Đức Thắng luôn tự hào là một trong những đơn vị thay mặt Nhà Trường thực hiện sứ mạng “đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.”

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3.8405.790
Website: http://tccn.tdt.edu.vn
Email: thcn@tdt.edu.vn – tccn.pdt@tdt.edu.vn