Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu sơ luọc

Logo Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, trụ sở tại số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở II tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; được thành lập tại quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 19 – 8 – 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở  nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với bề dày lịch sử 35 năm xây dựng và phát triển của Trường.

==========================================================================================

 Địa chỉ: Số 236B Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3844 3006 – Fax: (08) 3844 9474
Wesite: www.tnmthcm.edu.vn