Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
Mã trường: XD13
Giới thiệu sơ lược

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 được thành lập theo quyết định 127/1999/QĐ-TTg ngày 28/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Trung học Xây dựng số 7.
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 là cơ sở đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng và các bậc học thấp hơn theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.
Trụ sở chính trường Cao đẳng xây dựng số 2 đặt tại số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thọai 08.8960087 – 08.8962938 Fax : 08.8968161
Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION TECHNICAL COLLEGE No2
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Xây dựng và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Lao động thương binh và xã hội, được hưởng các chế độ chính sách thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do nhà nước ban hành.
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khỏan riêng tại ngân hàng và kho bạc nhà nước, thực hiện theo những quy định và pháp luật hiện hành.
Trường được nhà nước đầu tư chính về xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí đào tạo. Nhà nước chịu trách nhiệm chính về trả lương cho công chức, viên chức và chi dùng thường xuyên của trường.
==========================================================================================

Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại phòng Đào tạo: (08) 38960607 – 0902562258
Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn
Website: www.cdxd2.edu.vn