Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 01/05/2017

Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
Mã trường: GT14
Giới thiệu sơ lược

Logo Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ưong III

Là trường Cao đẳng nghề đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đến năm 2020 Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có uy tín được công nhận đạt đẳng cấp khu vực.
Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.
==========================================================================================

Địa chi: 73 Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 860.5088
Web: cvct3.edu.vn

Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn