Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III
Mã trường: GT07
Giới thiệu sơ lược

Logo Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

Tiền thân của Trường Cao đẳng GTVT III là Trường TH GTVT 6 được thành lập theo quyết định số 4942/QĐTC ngày 28/12/1976 của Bộ GTVT.
Ngày 13/02/1990 Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định 199/QĐ/TCCB-LĐ đổi tên Trường Trung học GTVT 6 thành Trường Trung học Giao thông vận tải Khu vực III trực thuộc Bộ GTVT.
Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Giao thông vận tải Khu vực III theo quyết định số 3093/QĐ/BGD & ĐT-TCCB ngày 8/07/2002 của bộ trưởng Bộ GD & ĐT và Quyết định số 2185/2002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 12/07/2002 quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường.
Trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực GTVT; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 875.0592 – (08) 3875.4542 – (08)3751.2708
Website: www.hcmct3.edu.vn
Email: phong.daotao@hcmct3.edu.vn