Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
Mã trường: GD04
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Cao đẳng Bách Việt

Trường Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội đem lại giá trị giáo dục cốt lõi là CHUẨN MỰC – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP. Để đạt được giá trị đó, Trường đề cao mục tiêu xây dựng môi trường học tập tự chủ, khuyến khích người học chủ động phát huy những sáng tạo của mình và rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng học suốt đời. Sau khi tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Bách Việt, người học hội đủ các yếu tố về phẩm chất đạo đức, về sức khoẻ, về kiến thức chuyên môn, về kỹ năng hành nghề để hội nhập thành công vào môi trường nghề nghiệp.

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
Tel: (08) 6 257.4595; 3 842.0730; 6 257.4597
Web: www.bachviet.edu.vn
Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn