Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 26/05/2017

Nhóm ngành Xây dựng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 2. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 4. Trường Trung cấp Xây dựng
 5. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II
 8. Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn