Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Việt Khoa

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Việt Khoa
Mã trường: 0229

 

…….

 

==========================================================================================

Địa  chỉ: Số 17 Núi Thành, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 810.0208; 3 812.7086
Website: www.vietkhoa.edu.vn
Email: daotao@vietkhoa.edu.vn