Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM
Mã trường: 0203

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM Số 02 Mai Thị Lựu, Đakao, Q.1, Tp HCM
Tel: (08) 3.829.9317; 3.822.3758
Website: www.nguyentruongto.edu.vn
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn