Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: GD15

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 8, đường số 3, cư xá Lữ Gia, P15, Q11, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6 293.3745
Website: hiast.edu.vn
Email: tuyensinh@hiast.edu.vn