Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
Mã trường: 0221

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ:  Ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.796.3840;
Website: wsc.edu.vn
Email: info@wsc.edu.vn