Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017

Trường Trung cấp Phương Đông

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Phương Đông
Mã trường: 0217

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 98, Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.883.3327
Website: www.pdc.edu.vn
Email: truongphuongdong.daotao@gmail.com