Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: GD56

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 930.7533
Website: ou.edu.vn
Email: tccn@ou.edu.vn