Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan
Mã trường: TC01

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: B2/1A, đường 385, Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 730.6946
Website: tchq.edu.vn 
Email: phongdt.cts@moet.edu.vn