Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
Mã trường: 0211

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 4A-6B, Nguyễn Thái Sơn, P3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6.293.7138; 6.295.5835
Website: www.ktktsaigon.edu.vn
Email: tuyensinh@ktktsaigon.edu.vn