Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: VH14

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 899.2901
Website: www.HCMUC.EDU.VN
Email: huunghiatran@gmail.com