Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen
Mã trường: QP05

 

………..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Trường Đại học Hoa Sen, 93 Cao Thắng, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38 301 877 (số nội bộ 131 hoặc 106)

Website: http://tuyensinh.hoasen.edu.vn