Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Mã trường: 0215

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.850.4637; 3.850.3120
Website: www.namsaigon.edu.vn
Email: thktnvnamsaigon@namsaigon.edu.vn