Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Mã trường: GD61

 

……..

 

=======================================================================================

Số 01, Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 896.1333
Website: www.hcmute.edu.vn
Email: pdt@hcmute.edu.vn