Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: CT37

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 02 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 9317 – 3822 3758
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn
Website: www.nguyentruongto.edu.vn