Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
Mã trường: CT37
 

 

……….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 5408 2904 – (08) 3816 1673 (Số nội bộ 124)
Email: cntp@cntp.edu.vn
Website: www.cntp.edu.vn