Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
Mã trường: 0235

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 215, Nguyễn Văn Luông, P11, Q6, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.875.2779
Website: www.ptec.edu.vn
Email: tuyensinh@ptec.edu.vn