Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh
Mã trường: 0255

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 101/37 Gò dầu, Tân phú, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.559.1939
Website: www.tanthanh.edu.vn
Email: cetrad_vn@yahoo.com