Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Mã trường: 0222

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn An Ninh, P.14, Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.551.3659
Website: www.tinhockinhtesg.edu.vn
Email: tinhockinhtesg@hcm.vnn.vn