Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Trường Trung cấp Phương Nam

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Phương Nam
Mã trường: 0218

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 1333A, Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.973.6423
Website: www.phuongnam-et.edu.vn
E-mail: phuongnam-ete@saigonnet.vn