Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt
Mã trường: 0207

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 01 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.722.0915; Fax: (08) 3.722.8256
Website: truongdaiviet.edu.vn
Email: collegedaiviet@gmail.com