Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường Trung cấp Đông Dương

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Đông Dương
Mã trường: 0206

 

……….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 577, quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) – 35264970 – 35264971 – 35264972 – 35264973
Website: www.dongduong.edu.vn
Email: info@dongduong.edu.vn