Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: 0237

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 5 Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.839.1456; 3.925.0992
Website: www.vhnthcm.edu.vn
Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn