Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Trường Trung cấp Xây dựng

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Xây dựng
Mã trường: 0230

 

………

 

==========================================================================================

Địa chỉ : 265 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Điện thoại : (08) 355 30719 – (08) 355 33292
website: tcxd.edu.vn
Email: info@tcxd.edu.vn