Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường Trung cấp Thủy sản

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Thủy sản
Mã trường: NN04

 

…….

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 511 An Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 877.6718
Website: trunghocthuysan.edu.vn