Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Mã trường: 0215
Giới thiệu sơ lược

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Được thành lập từ cuối năm 1999 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh v/v nâng cấp từ Trường Trung học nghề Quận 8.
Trên cơ sở dự báo điều kiện đặc thù cụ thể của trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn (gọi tắt là trường Nam Sài Gòn) và định hướng của dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2009 – 2020, việc sớm xây dựng Đề án phát triển tổng thể trường giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 giúp trường có thể tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư làm bật dậy tiềm năng, phát huy năng lực đồng thời xây dựng cơ sở nền tảng phù hợp nhằm phát triển trong tương lai.
Kể từ năm 2010, trường nâng cấp thành trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn (gọi tắt là trường Cao đẳng Nam Sài Gòn). Từ năm 2010 – 2015, Trường tập trung củng cố và phát triển các nguồn lực đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động, nâng cao uy tín trong nước.

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.850.4637; 3.850.3120
Website: www.namsaigon.edu.vn
Email: thktnvnamsaigon@namsaigon.edu.vn