Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Mã trường: 0204

 

………

 

===================================

Địa chỉ: Số 311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, TP. HCM
Tel: (08) 3854.9090; 3854.7272
Website: www.sitc.edu.vn
Email: admin@sitc.edu.vn