Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
Mã trường: NN01

 

…….

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 296, Lưu Hữu Phước, Phường 15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 875.6993
Website: hftc.edu.vn
Email: pdt.cnlttp@gmail.com