Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Mã trương:GD61

 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

 

 

Số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. 
ĐT: (08) 38961333; 37222764
Website:      www.hcmute.edu.vn