Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
Mã trường: CT37

 

……..

 

==========================================================================================

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh Số 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 816.1673
Website: cntp.edu.vn
Email: tuyensinh@cntp.edu.vn