Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
Maã trường: GD20

 

…….

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 176/9 A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 2 245.9677
Website: saimete.edu.vn
Email: saimete@hcm.vnn.vn