Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: CT23

 

……….

 

=========================================

Địa chỉ: Số 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 2 215.5661
Website: hepc.edu.vn
Email: hepc@hcm.vnn.vn